1
Bạn cần hỗ trợ?

XĂNG ĐAN NỮ KAORI

XĂNG ĐAN NỮ KAORI

800,000 VNĐ

800,000 VNĐ

MÃ SẢN PHẨM :  KAORI

MÀU :  ĐEN, NÂU

CỠ SỐ :  36-39

DA MẶT :  Da Bê Pháp

DA LÓT :  Da Bê Pháp

CẤU TRÚC : Cementing

BỀ RỘNG PHOM :  EE