1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY NỮ NDUP

GIÀY NỮ NDUP

700,000 VNĐ

700,000 VNĐ

MÃ SẢN PHẨM :  NDUP-1

MÀU :  ĐEN, NÂU

CỠ SỐ :  36-39

DA MẶT :  Da Bê Pháp

DA LÓT :  Da Bê Pháp

CẤU TRÚC : Cementing

BỀ RỘNG PHOM :  EE