1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY NỮ 2011-2

GIÀY NỮ 2011-2

MÃ SẢN PHẨM :  2011-2

MÀU :  TRẮNG, HỒNG, XANH

CỠ SỐ :  36-39

DA MẶT :  Da bê Pháp

DA LÓT :  Da bê Pháp

CẤU TRÚC : Cementing

BỀ RỘNG PHOM :  EE​​​​​​​

800,000 VNĐ

800,000 VNĐ