1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY NỮ 2011-1

GIÀY NỮ 2011-1

MÃ SẢN PHẨM :  2011-2

MÀU :  HỒNG, NAVY, NÂU, GREEN, BORDO, CAM

CỠ SỐ :  36-39

DA MẶT :  Da bê Pháp

DA LÓT :  Da bê Pháp

CẤU TRÚC : Makay

BỀ RỘNG PHOM :  EE 

750,000 VNĐ

750,000 VNĐ

Mũi giày nhọn, da bê Pháp