1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY DA NAM OXFORD U1980

GIÀY DA NAM OXFORD U1980

5,000,000 VNĐ

5,000,000 VNĐ

MÃ SẢN PHẨM :  Oxford U1980

MÀU :  ĐỎ, XANH, BÒ,GREEN

CỠ SỐ :  39-44

DA MẶT :  Da bê Pháp

DA LÓT :  Da bê Pháp

ĐẾ GIÀY :  Đế Da

CẤU TRÚC :  Goodyear

BỀ RỘNG PHOM :  EE