1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY DA NAM MOCCASIN MUST2

GIÀY DA NAM MOCCASIN MUST2

2,500,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

MÃ SẢN PHẨM :  Moccasin MUST2

MÀU :  XANH

CỠ SỐ :  39-44

DA MẶT :  Da bê Pháp

DA LÓT :  Da bê Pháp

ĐẾ GIÀY :  Đế Must

CẤU TRÚC :  Must

BỀ RỘNG PHOM :  EE