1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY DA NAM Moca VH11

GIÀY DA NAM Moca VH11

1,600,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

MÃ SẢN PHẨM :  VH11

MÀU :  ĐEN, NÂU

CỠ SỐ :  39-44

DA MẶT :  Da bê Pháp

DA LÓT :  Da bê Pháp

ĐẾ GIÀY :  Đế EVA

CẤU TRÚC :  McKAY

BỀ RỘNG PHOM :  EE