1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY DA NAM LOAFER RANDY

GIÀY DA NAM LOAFER RANDY

5,000,000 VNĐ

5,000,000 VNĐ

MÃ SẢN PHẨM :  Loafer RANDY

MÀU :  XÁM, COBAL, XANH, BÒ

CỠ SỐ :  39-44

DA MẶT :  Da bê Pháp

DA LÓT :  Da bê Pháp

ĐẾ GIÀY :  Đế Da

CẤU TRÚC :  Goodyear

BỀ RỘNG PHOM :  EE