1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY DA NAM LOAFER MKD1

GIÀY DA NAM LOAFER MKD1

2,400,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ

MÃ SẢN PHẨM :  LOAFER MKD1

MÀU : ĐEN

CỠ SỐ :  39-44

DA MẶT :  Da bê Pháp

DA LÓT :  Da bê Pháp

ĐẾ GIÀY :  Đế Da

CẤU TRÚC :  McKay

BỀ RỘNG PHOM :  EE