1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY DA NAM DERBY VH66

GIÀY DA NAM DERBY VH66

MÃ SẢN PHẨM: VH66

MÀU: NÂU

CỠ SỐ: 38-44

DA MẶT: Da bê Pháp

DA LÓT: Da bê Pháp

ĐẾ GIÀY: Đế da

CẤU TRÚC: Goodyear

BỀ RỘNG PHOM : EE

6,000,000 VNĐ

6,000,000 VNĐ