1
Bạn cần hỗ trợ?

GIÀY DA NAM CHUKA BOOT VH59

GIÀY DA NAM CHUKA BOOT VH59

MÃ SẢN PHẨM: VH59

MÀU: BUR

CỠ SỐ: 38-44

DA MẶT: Da bê Pháp

DA LÓT: Da bê Pháp

ĐẾ GIÀY: Đế da

CẤU TRÚC: Goodyear

BỀ RỘNG PHOM : EE

4,500,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ